Ажырашуу боюнча сурактарга мисалдар

Ажырашуу сурактарында суралган маалымат

Сүрөт сылыктыгы: bonnlaw.ca

Сурак берүү же ажырашуу боюнча сурак деген эмне?
бала менен экинчи нике

Сурактар ​​- ажырашуу иши боюнча доогер же жоопкер тарап тарабынан атайын даярдалган жана карама-каршы тарапка берилген суроолорго жазуу жүзүндө берилип, жооптору жалган көрсөтмө жазасы менен берилиши керек. Ажырашуу депонирлөөсү деп да белгилүү, ажырашууга байланыштуу суроолор, ажырашууга байланыштуу маалымат алуу үчүн даярдалган.Ажырашуу учурунда табыла турган сурамдардын түрлөрү чексиз, айрымдары стандарттуу, башкалары сиздин абалыңызга байланыштуу. Колдоо максатында башка тараптын кирешеси жөнүндө маалымат издөөдө көбүнчө байланышкан сурамдардын айрым түрлөрү жөнүндө түшүнүк алуу үчүн, биз төмөндө ажырашуу боюнча сурактардын айрым мисалдарын келтирдик.

Ажырашуу сурактарында суралган маалыматтын мисалдары

Ажырашуу сурактары үй-бүлөлүк мыйзамдын үлгүлөрүнөн айырмаланбайт. Төмөндө ажырашуу боюнча сурактын үлгүлөрү келтирилген -1. Учурдагы жумуш, жеке ишкердик, ишкердик, коммерциялык же кесиптик иш-аракеттериңиздин ар бири үчүн, ажырашуу боюнча сурактардын төмөнкү үлгүлөрүнө жооп бериңиз:

а. Сизге канча жолу жана кайсы күндөрү эмгек акы төлөнөт.
б. Сиздин дүң эмгек акыңыздын, эмгек акыңыздын жана кирешеңиздин детализациясы жана ошол эмгек акыга, эмгек акыга жана кирешеге бардык чегерүүлөр.
c. Кошумча компенсациялардын же чыгымдардын ордун толтуруу, анын ичинде кошумча убакыт, бонустар, пайда бөлүштүрүү, камсыздандыруу, чыгымдардын эсеби, ошондой эле автоунаа же автоунаа үчүн жөлөкпул.

2. Эгерде сиз кандайдыр бир пенсия, пайда бөлүштүрүү, кийинкиге жылдырылган компенсация же пенсия планы боюнча менчик ээси, катышуучу же кошумча алуучу болсоңуз, анда ажырашууну токтотуу боюнча суроолордун төмөнкү мисалына жооп беришиңиз керек:
оң нике

а. Пландын администраторунун же ишенимдүү кишинин аты-жөнү жана дареги менен кошо пландын аталышы.
б. Пландын сүрөттөлүшү.
c. Сиздин пайдаңыз үчүн кармалган ар кандай акчанын эсеби.
г. Аталган активдин жайгашкан жери жана акыркы баалоо датасы.

3. Бардык эсептерди, анын ичинде чекти, акча рыногун, брокердикти же акыркы үч жылдын ичинде сизде кандайдыр бир мыйзамдуу же тең укуктуу кызыкчылык болгон башка салымдарды санап бериңиз.


нике келишимин бузгандар

4. Акыркы үч жылдын ичинде сиз каалаган убакта мүлк сактаган бардык сейфтердин, сейфтердин же башка ушул сыяктуу депозитарийлердин жайгашкан жерин көрсөтүңүз.

5. Ажырашуунун ачылышынын дагы бир үлгүсүндөгү суроолорго жооп берүү үчүн, жогоруда келтирилген эмес, анын ичинде кыймылсыз жана жеке мүлктү камтыган, сизге таандык болгон, кызыкдар болгон же пайдаланган же пайдаланган башка мүлктөрдүн бардыгын тизмектешиңиз керек.