Ажырашуу боюнча сурактарга мисалдар
Ажырашууну Табуу Процесси

Ажырашуу боюнча сурактарга мисалдар

2023

Ажырашуудан кийин табыла турган сурамдардын түрлөрү чексиз. Суроо-жооптун айрым мисалдарын ушул макалада келтирдик.

Ажырашууда документтерди өндүрүү боюнча суроо-талап
Ажырашууну Табуу Процесси

Ажырашууда документтерди өндүрүү боюнча суроо-талап

2023

Сурамдар белгилүү бир документтер талап кылынган тарапка берилиши керектигин (даярдалгандыгын) билдирет. Документтерди өндүрүү боюнча юридикалык сурамдар жөнүндө көбүрөөк билүү.