Ажырашууну чектөө жөнүндө буйрук деген эмне?
Убактылуу Тыюу Салуу Жөнүндө Буйруктар

Ажырашууну чектөө жөнүндө буйрук деген эмне?

2023

Ажырашуу учурундагы таарыныч жубайынын иш-аракеттери олуттуу эмоционалдык жана материалдык кыйынчылыктарга алып келиши мүмкүн. Бул убактылуу кармоочу жайдан (TRO) токтотулган.