Ыйык Китептеги аяттарда үй-бүлөлүк биримдик жана тынчтык жөнүндө эмне делет

Ыйык Китептеги аяттарда үй-бүлөлүк биримдик жана тынчтык жөнүндө эмне делет

Ата, эне жана балдар биригип, бактылуу жана гүлдөп турган үй-бүлөнү түзүшөт. Бүгүнкү күндө адамдар бир чатырдын астында чогуу болуу бирок алардын ортосундагы биримдик жана байланыш бир жерден жоголуп кетти.Бирок, кеп келгенде үй-бүлө биримдиги , Ыйык Китепте үй-бүлө биримдигинин маанилүүлүгүн айткан үй-бүлө биримдиги жөнүндө көптөгөн аяттар бар. Келгиле, ушул аяттардын бардыгын үй-бүлө биримдиги жана кандайча карап көрөлү үй-бүлө биримдиги жалпысынан сиздин жашооңузга таасир этиши мүмкүн.Накыл сөздөр 11:29 - Үй-бүлөсүнө кыйынчылык алып келген адам шамалды гана мураска алат, ал эми акылсыз адам кеңдин кулу болот.

Эфестиктерге 6: 4 - Аталар, балдарыңызга жасаган мамилеңиз үчүн аларды ачуулантпаңыз. Тескерисинче, аларды Теңирден келген тарбия жана насаат менен тарбиялагыла.Чыгуу 20:12 - Ата-энеңди сыйла, ошондо Кудай-Теңириң сага берип жаткан жерде өмүрүң узун болсун.


өз ара мамилелерди аныктоо

Колосалыктар 3:13 - Бири-бириңерге чыдап, бири-бирине нааразы болсо, бири-бириңерди кечиргиле; Теңир сени кечиргендей, сен да кечиришиң керек.

Забур 127: 3-5 - Мына, балдар - бул Теңирден мурас, курсактагы мөмө - сыйлык. Жоокердин колундагы жебелер сыяктуу эле, жаштардын балдары. Кужурменун аларга толтурган адам бактылуу! Дарбазада душмандары менен сүйлөшкөндө, ал уятка калбайт.Забур 133: 1 - Кудайдын эли биримдикте жашаганда, кандай гана жагымдуу жана жагымдуу!

Накыл сөздөр 6:20 - Уулум, атаңдын буйругун аткар, энеңдин окутуусун таштаба.

Колосалыктар 3:20 - Балдар, ар дайым ата-энеңерге баш ийгиле, анткени бул Теңирге жагат.

1 Тиметейге 5: 8 - Эгерде кимдир бирөө өзүнүн, айрыкча, үйүндөгүлөрүнүн камын көрбөсө, анда ал ишенимден баш тарткан жана ишенбеген адамдан да жаман.

Накыл сөздөр 15:20 - Акылдуу уул атасын кубантат, ал эми акылсыз адам энесин жек көрөт.

Матай 15: 4 - Анткени Кудай: 'Атаң менен энеңди сыйла', 'Ким атасын же энесин каргаса, ал өлүм жазасына тартылсын' деп айткан.

Эфестиктер 5:25 - Күйөөлөр, Машайак Жыйынды сүйүп, ал үчүн өзүн бергендей эле, аялдарыңарды да сүйгүлө.


коопсуз баш калкалоо

Римдиктер 12: 9 - Сүйүү чын жүрөктөн болсун. Жамандыктан жийиркен; жакшылыкка бекем карман.

1 Корунттуктар 13: 4-8 - Сүйүү чыдамдуу, сүйүү боорукер. Көрбөйт, мактанбайт, текеберленбейт. Ал башкалардын кадыр-баркын түшүрбөйт, өзүмчүлдүккө умтулбайт, оңой менен ачууланбайт, туура эмес нерселерди эсепке албайт. Сүйүү жамандыктан ыракат албайт, бирок чындык менен кубанат. Ал ар дайым коргойт, ар дайым ишенет, ар дайым үмүт кылат, туруктуу болот. Сүйүү эч качан түгөнбөйт.

Накыл сөздөр 1: 8 - Уулум, атаңдын көрсөтмөсүн ук, энеңдин окутуусун таштаба.

Накыл сөздөр 6:20 - Уулум, атаңдын осуяттарын аткар, энеңдин айткандарын таштаба.


убакыттын өтүшү менен сүйүү кандай өзгөрөт

ЫЙЫК ЭЛЧИЛЕРДИН ИШТЕРИ 10: 2 - Ал жана анын бүт үй-бүлөсү Кудайга берилген жана Кудайдан корккон адамдар болгон; ал муктаж болгондорго берешендик менен жардам берип, Кудайдан үзгүлтүксүз тиленип турду.

1 Тиметей 3: 4 - Өз үйүн жакшы башкарган, балдарын бардык тартылуу күчү менен баш ийген адам.

Накыл сөздөр 3: 5 - Бүт жүрөгүң менен Теңирге таян, өз түшүнүгүңө таянба.

ЫЙЫК ЭЛЧИЛЕРДИН ИШТЕРИ 2:39 - Анткени убада сага, сенин балдарыңа жана алыскы болгондордун баарына, биздин Кудай-Теңирибиз чакырганга, берилет.

Кээ бир өткөндөн кийин Ыйык Китептеги үй-бүлө биримдиги жөнүндө аят жана үй-бүлө ынтымагы жөнүндө аяттарды карап көрөлү үй-бүлө биримдиги үчүн тиленүү .

Лука 6:31 - Башкалар сага эмне кылышын кааласаң, аларга ошондой мамиле жаса.

ЫЙЫК ЭЛЧИЛЕРДИН ИШТЕРИ 16: 31-34 - Алар: 'Мырзабыз Исага ишен, ошондо сен жана сенин үй-бүлөң куткарылат', - дешти. Алар ага жана анын үйүндөгүлөрүнө Теңирдин сөзүн айтышты. Ал аларды ошол эле түнү алып барып, жараларын жууп, өзү жана анын үй-бүлөсү менен ошол эле замат чөмүлтүлдү. Анан аларды үйүнө киргизип, алдына тамак койду. Ал үйүндөгүлөрү менен бирге Кудайга ишенгенине кубанды.

Колосалыктар 3:15 - Жүрөгүңөрдө Машаяктын тынчтыгы өкүм сүрсүн, анткени силер бир дененин мүчөлөрү катары тынчтыкка чакырылгансыңар. Жана ыраазы бол.

Римдиктер 12:18 - Мүмкүн болсо, сизден көз каранды, баардыгы менен тынчтыкта ​​жашаңыз.

Матай 6: 9-13 - Асмандагы Атабыз, ысмың ыйык. Сенин Падышачылыгың асманда болгондой эле, жерде да аткарылат. Бүгүнкү күнүмдүк наныбызды берип, биздин карыздарыбызды кечиргендей эле, биздин карыздарыбызды да кечир. Жана бизди азгырылбай, жамандыктан куткар.