Текшерүү тизмеси: Жалпы мыйзамдуу нике курган документтер

Жалпы Мыйзам Нике документтери

Ушул макалада

Айрым мамлекеттерде нике кадимки формалдуулуксуз эле түзүлүшү мүмкүн. Бул кадимки нике доктринасын колдонуп жасалышы мүмкүн. Бул жубайлардын ортосунда мыйзамдуу нике орнотулат, эгерде алар төмөнкүлөрдү көрсөтө алышса: • Алар үйлөнүүгө ниеттенишет,
 • Алар өзүлөрүн үй-бүлөлүү деп эсептешет,
 • Алардын үйлөнүү мүмкүнчүлүгү бар, жана
 • Алар белгилүү бир убакыт бою чогуу жашашкан. Төмөндө жалпы мыйзамдуу нике түзүү үчүн колдоно турган айрым документтер келтирилген.

Ниет

Жубайлар баш кошууга ниеттенишсе керек. Буга көбүнчө бир жубай 'биз расмий салтанат болбосо дагы, Кудайдын көз алдында үйлөнгөнбүз' деген сыяктуу сөздөрдү айтып жатышат.

 • Аффидавиттер: Ар бир өнөктөш үй-бүлө курууну көздөп жаткандыгы жөнүндө маалымкатка кол коюшу мүмкүн. Жубайлар үйлөнүүнү көздөшкөндүгүн достору жана үй-бүлөсү дагы күбөлөндүрүшү мүмкүн.
 • Кат алышуу: Тараптардын ортосунда өздөрүн үй-бүлөлүү деп эсептеген бардык электрондук почталар, тексттер же каттар ниетти орнотууга жардам берет.

Окшош: Жалпы Мыйзамдуу Никелерди тааныган мамлекеттер

Үй-бүлөлүү катары кармоо

Демек, жубайлар жамааттын алдында жубайлардай болуп, өздөрүн жашыруун үй-бүлөлүү деп эсептебестен жүрүшү керек.

 • Жалпы фамилия: Жубайынын күйөөсүнүн фамилиясын колдонгонун көрсөткөн документтерде жубайлар өзүлөрүн үй-бүлө кургандай сезишет. Анын ичинде банктын көчүрмөсү сыяктуу расмий документтер же жубайларга “Мырза. жана айым ”
 • Мектеп рекорддору: Эгерде балдар мектебинде ата-энесинин экөө тең үй-бүлөлүү жубайлар катарында көрсөтүлгөн болсо, бул алардын өзүн үй-бүлөлүү деп эсептеп жаткандыгын көрсөтөт.
 • Эмгек китепчелери: Жубайынын тизмеси же өзгөчө кырдаалда байланышкан байланыштар жубайлардын өзүн үйлөнгөндөй алып жүргөнүн көрсөтөт.
 • Civic Engagement Records: Бул үй-бүлөлүк абалын көрсөткөн чиркөө жазууларын же жубайлардын атынан берилген кайрымдуулуктарды камтышы мүмкүн.
 • Биргелешкен финансылык милдеттенмелер: Карым-катнаштын мүнөзүн көрсөтүүгө жардам берүү үчүн, жалпы каржылык милдеттенмелерди көрсөткөн ар кандай кредиттик карталар же биргелешкен банк эсептери колдонулушу мүмкүн.
 • Аффидавиттер: Достор, үй-бүлө, ал тургай жубайлар өздөрү никеге окшош аракеттер жөнүндө күбөлүк беришсе болот.

Кубаттуулук

Ар бир адам үйлөнүү мүмкүнчүлүгүнө ээ болушу керек, биринчи кезекте ал акыл-эси ордунда болушу керек, башка бирөөгө турмушка чыга албайт жана 18 жашта болушу керек.

 • Туулгандыгы жөнүндө күбөлүк : Бул жашты көрсөтүүнүн эң ачык-айкын жолу.
 • Медициналык жазуулар: Эгер бул маселе болсо, аларды акыл-эстүүлүк көрсөтүү үчүн колдонсо болот.
 • Аффидавиттер: Булар аркылуу мурунку никелер болгон эмес деп ырастоого болот.

Чогуу жашоо

Жубайлар ар бир штатта ар башкача мезгилде, көбүнчө, жети жыл бою чогуу жашашы керек.

 • Турак жай документтери: Эки өнөктөшкө тең берилген үйдүн ижарасы же аренда жубайлардын чогуу жашагандыгын көрсөтөт.
 • Аффидавиттер: Жубайлар жана алардын кошуналары жашаган жери жөнүндө күбөлүк бере алышат.
 • Почта: Берилген дарек катары ар бир өнөктөш алган почта билдирүүлөрү ошол жерде жашап жаткандыгын билдирет.

Бөлүшүү: