Ажырашууда документтерди өндүрүү боюнча суроо-талап

Өндүрүшкө суроо-талапта суралган маалыматтын мисалдары


эң сонун үйлөнүү убадалары укту

Өндүрүшкө болгон сурамдар (Талаптар деп да аталат) дал ушундай угулат. Бул конкреттүү документтер талап кылынган тарапка берилиши (даярдалышы) керек дегенди билдирет. Өндүрүшкө болгон суроо-талаптар башка тараптын карамагында же көзөмөлүндө болгон заттык далилдерди текшерүү, өлчөө, сүрөткө тартуу ж.б. Алар ачылышта көп кездешет жана көбүнчө формалык сурактар ​​менен бирге колдонулат. Бул сурамдар келишимдердин жана башка жазуу жүзүндөгү документтердин айланасында талаш-тартыштар пайда болгон учурларда (мисалы, никеге чейин макулдашуу, каржылык документтер) өтө маанилүү болушу мүмкүн.Көпчүлүк учурларда партия жасай турган ачылыш өтүнүчтөрүнүн санын чектеген мыйзамдар бар. Мисалы, иш-аракеттердин айрым түрлөрүндө тараптар сурак, атайын сурак, кирүү же документтерди өндүрүү өтүнүчтөрүнө карабастан, 40 гана суроо берүү менен чектелиши мүмкүн. Иш-аракеттердин башка түрлөрү тиешелүү жана жол берилген далилдерди табууга алып келсе дагы, өндүрүшкө чексиз суроо-талапты караштырышы мүмкүн.Документтерди өндүрүү өтүнүчтөрү жөнүндө сөз болгондо, ошол документтерди даярдоонун күндөрүн жана жайгашкан жерлерин тандоого байланыштуу мыйзамдарды жана эрежелерди карап чыгуу маанилүү. Мисалы, түп нускаларын текшерүүнү кааласаңыз, жооп берүүчү тараптын же анын өкүлүнүн катышуусунда буюмдарды текшерүүгө, көчүрмөсүн алууга же сынап көрүүгө мүмкүнчүлүк берген ылайыктуу жерди тандаңыз. Эгерде сиз документтин ксерокөчүрмөсүн тапшыруу менен продукцияны чыгарууга уруксат берсеңиз, анда бул жооп берүүчү тарапка сылыктык катары сунушталат. Жооп берген тарап, түпнускаларын почта аркылуу көчүрмөсүнүн ордуна белгиленген акылга сыярлык убакытта жана датада бере алат, айрыкча документтердин көчүрмөсүн алуу оорчулук жаратса.

Өндүрүшкө суроо-талаптар

Төмөндө ажырашуудан улам пайда болушу мүмкүн болгон Өндүрүштүк Сурамдардын мисалдары келтирилген (колдоо максатында киреше жөнүндө маалымат издөө):  • Сиздин федералдык жана штаттык киреше декларацияңыздын көчүрмөлөрү жана акыркы үч жылдын ичинде Ички Киреше Кызматы же Мамлекеттик салык департаментинен салык декларациялары боюнча бардык билдирүүлөр, анын ичинде бардык колдоочу графиктер, ошондой эле W-2 жана W-4 формалары жыл.
  • Акыркы үч жылдын ичинде сизде финансылык кызыкчылыгы 10% дан ашкан корпорациянын же шериктештиктин федералдык киреше декларациясынын көчүрмөлөрү.
  • Сиз же акыркы үч салык жылында 10% дан ашкан финансылык кызыкчылыгы бар ар кандай корпорация же шериктештик тарабынан берилген белек жана сатуу боюнча декларациялардын көчүрмөлөрү.
  • Сиз караган же сиз каржылык кызыкчылыгы бар 10% ашкан корпорациянын же шериктештиктин карамагында турган бардык патенттердин жана автордук укуктардын көчүрмөлөрү.
  • Акыркы үч финансылык жыл ичинде 10% дан ашык финансылык пайыздык үлүшү бар бардык корпорациялардын баланстарынын жана киреше жана чыгашалар боюнча отчетторунун көчүрмөлөрү.
  • Акыркы үч календардык жыл үчүн жана ушул календардык жыл үчүн ушул күнгө чейин жеке же биргеликте жүргүзүлгөн эсептерди текшерүүгө байланыштуу бардык жокко чыгарылган текшерүүлөрдүн жана көчүрмөлөрдүн көчүрмөлөрү.
  • Саякат китепчелери, анын ичинде маршруттар, билеттер, эсептер жана акыркы үч жылдагы квитанциялар.