Мыйзамдуу Ата vs Биологиялык Ата - Сиздин кандай укуктарыңыз бар?

Мыйзамдуу Ата жана Биологиялык Ата - Сиздин Укуктарыңыз кандай

Ушул макаладаҮй-бүлөлүк түзүмдөр олуттуу татаалдаштырылышы мүмкүн.
кыскасы жаачы

Сүрөттө ар дайым биологиялык ата-энелер жок. Чындыгында, кээ бир балдар биологиялык эмес, ата-энесине жакыныраак болушу мүмкүн, атүгүл биологиялык аталары менен эч качан жолуккан эмес.

Биологиялык аталардын жана мыйзамдуу аталардын ар кандай укуктарын аныктоого келгенде, үй-бүлөлүк мыйзам бир аз татаалдашат. Ар бир тарап өзүлөрүнүн турган жерин так билүүсү маанилүү.Атанын негизги ролу - юридикалык же биологиялык

Мыйзамдуу ата - бул бала асырап алуу жолу менен же алар туулгандыгы жөнүндө күбөлүктө болсо, ата-энелик жоопкерчилиги бар адам.

Бирок биологиялык ата - бул баланын канга байланыштуу атасы, энени сиңирген адам. Ал бала гендерди тукум кууп өткөн адам.

Бирок, негизги ролдор аларга ата-энелердин жоопкерчилигин жүктөбөйт.Кантип биологиялык ата-эне жоопкерчиликти алат?

Баланын биологиялык атасы автоматтык түрдө алардын мыйзамдуу атасы деп эсептелбейт жана алар ата-энелик жоопкерчиликти автоматтык түрдө албашы мүмкүн.

Биологиялык аталар жооптуу болушат, эгерде -

  • Алар энеге же бала төрөлгөндө же андан кийин баш кошушат.
  • Эгерде каттоо 2003-жылдын декабрь айынан кийин жүргүзүлүп, алар баланын туулгандыгы жөнүндө күбөлүгүндө болсо.
  • Ата менен эне ортосунда жоопкерчиликти жүктөгөн эне менен атасы келишим түзүшкөн.

Башка,

  • Сот атасы менен энесин да, баласы үчүн да ата-эненин жоопкерчилигин берет.

Бирок бир эле учурда экиден ашык адам балага ата-энелик жоопкерчиликти ала алышат. Бирок, мындай кырдаалдар узак мөөнөттүү келечекте кыйынчылыктарды жаратат.

Аталар кандай укуктарга ээ?

Биологиялык атанын балага карата мыйзамдуу укугу жок

Жогорудагы себептердин бири колдонулбаса, биологиялык атанын балага карата мыйзамдуу укугу жок.


ата-эненин кеңеши

Бирок, алардын ата-энелик жоопкерчилиги барбы же жокпу, баласына мүмкүнчүлүгү жок болсо дагы, баланы материалдык жактан камсыз кылууга милдеттүү. Ар бир адам, баланын ата-энелик жоопкерчилиги менен, алдыга жылардан мурун, бир нерсени макулдашып алышы керек.

Эне анча маанилүү эмес чечим чыгара алат, бирок чоңураак өзгөрүүлөргө байланыштуу ата-энелик милдети бар адамдардын баарына кайрылыш керек.

Эгерде алар чечим же жыйынтык боюнча бир пикирге келе алышпаса, анда 'белгилүү бир буйрук' сотко кайрылышы мүмкүн.

Балага кам көрүү - бул атанын укугу

Балага кам көрүү - бул атанын укугу


кумарсыз мамиле

Кимдир бирөө балага ата-энесинин жоопкерчилиги жүктөлсө, ал бала менен каалаган учурда байланышка чыга алат дегенди билдирбейт.

Балдардын жеткиликтүүлүк укуктары таптакыр башка маселе.

Эгерде эки ата-эне макул боло албаса, анда алар 'балдарды уюштуруу жөнүндө буйрукка' кайрылып, сотко кайрылышат.

Ата-энелик жоопкерчиликти алуу

Эгерде биологиялык ата ата-энесинин жоопкерчилигин албаса, анда алар энеси менен жооптуу келишим түзүп же дагы бир кадам таштап, аны андан ары талкуулоо үчүн соттун чечимине кайрылышы керек болот.