Жалгыз камкордук деген эмне жана физикалык камкордуктан эмнеси менен айырмаланат?

Жалгыз камкордук деген эмне жана физикалык камкордуктан эмнеси менен айырмаланат?

Адатта, камкордукка алуу үчүн ажырашуу же ажырашуу болуп, сот ата-энесинин, тууганынын же башка чоң кишинин кимиси 18 жашка чыга элек баланын юридикалык жана / же физикалык жоопкерчилигин алгандыгын аныктайт. Америка Кошмо Штаттарында балдарды камкордукка алуу 'жалгыз' (бир гана ата-эне балага камкордук көрөт) же 'биргелешкен' (ата-эненин экөө тең камкордукка алынат) болуу.
аралашкан үй-бүлөлөрдүн каржы

Жалгыз камкордукта, бир ата-энеге балага өзгөчө юридикалык жана физикалык камкордук көрүү укугу берилет. Көпчүлүк штаттарда соттор ата-энелердин экөөнүн тең баласынын жашоосуна активдүү катышуусу үчүн жалгыз камкордукка алуудан баш тартууга аракет кылышат. Сот ата-эненин бирине жеке камкордук көрүүнү камсыз кыла алса, экинчи ата-эне ('камактан тышкары' ата-эне деп аталат) баруу графигине жана айрым учурларда биргелешип мыйзамдуу түрдө камкордукка алууга укуктуу. Балага бирден-бир физикалык жана укуктук камкордук көрүү мүмкүн, бирок ал сейрек кездешет жана адатта, башка ата-эне балага кам көрүүгө жараксыз деп табылганда гана болот, негизинен балага зомбулук, психикалык туруксуздук, үй-бүлөлүк зомбулук же алкоголь жана баңгичилик. Андан кийин дагы, кээ бир соттор көзөмөлдө болсо дагы, камактан тышкары ата-энеге баруу укугун бериши мүмкүн.

Жалгыз мыйзамдуу камакка алуу жана жеке физикалык камакка алуу

Мыйзамдуу түрдө ажырашуу же ажырашуу учурунда, камакта кармоо күрөшү дээрлик дайыма болуп турат. Камакта кароонун эки түрү бар - мыйзамдуу жана физикалык. Экөөнүн ортосунда кескин айырмачылык бар.

 • Жалгыз мыйзамдуу сактоо: диний, билим берүү, медициналык жана эмоционалдык маселелер сыяктуу баланын жыргалчылыгы жөнүндө негизги чечимдерди кабыл алууга бир гана ата-эне укуктуу. Камкордукка алынбаган ата-эне менен кеңешүү талап кылынбаса дагы, ал алардын кеңешин сурайбы же жокпу, камкордукка алуучу ата-эненин каалоосу боюнча
 • Жалгыз физикалык сактоо: эгер бала соттун чечими менен баланын кызыкчылыгын коргобосо, бала көзөмөлгө алынып, ата-энесинин бири менен жашаса, камакка алына элек ата-эне келип кетсе.

Баланын камкордугу жергиликтүү сот тарабынан ажырашуу процесси учурунда же тууганы, досу же органы ата-энесинин биринин же экөөнүн тең баланын бакубаттуулугуна кам көрүүгө мүмкүнчүлүгү бар болсо, аныкталат. Камактагы согуштун натыйжаларын көзөмөлдөөчү негизги фактор - бул бала же балдар үчүн эң жакшы нерсе.
күйөө менен аялдын фитнес көйгөйү

Жалгыз камкорчулуктун оң жана терс жактары

Жалгыз камкорчулуктун ата-эне үчүн артыкчылыктары жана кемчиликтери болушу мүмкүн. Төмөндө жалгыз камкордукка алуунун оң жактары келтирилген:

 • Эгерде камактан ажыратпаган ата-эне жараксыз жана орой мамиле жасаса, бала корголот жана ар кандай терс таасирлерден алыс болот.
 • Д. баланын бакубат жашоосу үчүн маанилүү маселелерди чечүү көбүнчө ата-эненин бирөөсү гана тандоо үчүн жооптуу болгондо жеңилдейт.
 • Оор чечимдерди кабыл алуу үчүн камактан тышкары ата-эне менен кеңешүүнүн кажети жок, ошентип талаш-тартыштын чыгуу мүмкүнчүлүгү азаят.
 • Айрым учурларда, бир ата-эненин чечим кабыл алышы баланын ырааттуулугун жакшыртат.
 • Жалгыз физикалык камкордукка ээ болуу, бир үйдөн экинчи үйгө көчүү кыйынчылыктарын четтетип, балага туруктуу шарт түзүп берет.

Ошол эле учурда, баланын жалгыз камкордукка алынышынын айрым терс жактары бар, анын ичинде:

 • Ата-эненин бирөөсүнүн гана болушу балага кандайдыр бир психологиялык таасир тийгизиши мүмкүн (мисалы, таштап кетүү сезими).
 • Белгиленген баруу тартиби менен, баланын камактан тышкары ата-эне менен байланышы чектелип калат.
 • Балага байланыштуу чыгымдардын ири суммасы камкордукка алуучу ата-эненин мойнуна жүктөлөт.
 • Баланын жашоосун өзгөртө турган чечимдерди кабыл алуу жалгыз бой ата-эне үчүн оор болушу мүмкүн.

Жалгыз камкордукка алуудан мурун эске алуу керек болгон факторлор

Баланын жалгыз камкордугуна ээ болуу - бул өтө чоң жоопкерчилик жана аны жеңил ойлуулук менен кабыл алууга болбойт. Камкордукка алуудан мурун төмөнкү аспекттерди эске алыңыз: • Эгерде ата-энелердин экөө тең баласынын жашоосу менен алектене турган болсо;
 • Эгерде сиздин балаңыздын камкордугуна ээ болуу, зыянга караганда пайдалуураак болсо;
 • Эгерде ата-энелердин бири же экөө тең өз баласын чечиши керек болсо;
 • Эгерде жалгыз камкордукка алуунун биринчи себеби, жөн гана башка ата-эне менен кеңешүүдөн келип чыккан стресстен арылтуу болсо; жана
 • Эгерде биргелешкен камкордукка алуу сиздин балаңызга же балдарыңызга зыян келтирсе.

Баарынан маанилүүсү, ата-эненин эсинде баланын жыргалчылыгы болуш керек.