Бөлүү келишимдери

Бөлүү келишимдери

Бардык никелер ажырашуу менен аяктабайт. Кээ бир штаттарда, эгер жубайлар чогуу жашай албайм деген бүтүмгө келишсе, бирок алар каалабаса же никесин токтотууга даяр эмес болсо, анда алар мыйзамдуу түрдө ажырашууга арыз бере алышат.1. Мыйзамдуу бөлүү деген эмне?

Мыйзамдуу түрдө бөлөк болгондо, жубайлар никеде калышат, бирок бири-бирине карата бирдей милдеттери жок. Баарынан маанилүүсү, жубайлар чындыгында ажырашпагандыктан, алар кайрадан үйлөнө алышпайт.

Ажырашуу сыяктуу эле, мыйзамдуу түрдө ажырашуу соттун чечими менен гана жүргүзүлөт. Мыйзамдуу түрдө ажырашуу мүмкүнчүлүгү болбогон штаттарда, ажырашууну каалаган жубайлар ажырашуу же расмий эмес ажырашууну тандап алышы керек, жубайлардын ортосунда алардын үй-бүлөлүк мүлкү кандайча бөлүштүрүлө тургандыгы жөнүндө айрым келишимдер түзүлөт.Жубайлар ар кандай себептерден улам ажырашуунун ордуна бөлөк жашоону тандашат:

  • Диний ишенимдер үчүн;
  • Балдар үчүн нике статусун сактоо;
  • Медициналык камсыздандыруу жөлөк пулдарын сактоо; же
  • Себеби алар мындан ары чогуу жашай албасак дагы, ажырашууга жөн гана каршыбыз.

2. Бөлүү келишими деген эмне?

Адатта, ажырашуу процесси жүрөт, демек, ажырашууну талап кылуу үчүн сотко документтерди тапшыруу жана бөлүү келишиминин шарттарын сунуштоо.Бөлүнүү келишими - бул тараптардын ажырашуусуна байланыштуу түшүнүгүн камтыган жана ажырашуу аяктаганга чейин чечилиши керек болгон негизги маселелерди чечүүчү документ, тактап айтканда:

  • Камкордукка алуу, баруу жана балдарды колдоо
  • Үй-бүлөлүк мүлктү бөлүштүрүү жана жубайларды колдоо

Биринчиден, эгерде жубайлардын балдары бар болсо, анда келишимде камкорчулук кандайча чечилери, башкача айтканда, жубайлардын ата-энелик планы жөнүндө так маалымат берилиши керекпи? Судья бөлүү планын тыкыр карап чыгып, балдардын кызыкчылыгына кызмат кылабы же жокпу, канчалык деңгээлде иштээрин аныктайт.

Бөлүү келишимдери

Экинчиден, бөлүү келишими түгөйлөрдүн мүлкү жана мүлкү, анын ичинде материалдык жана материалдык эмес активдер, пенсия эсептери жана башка каржы каражаттары кандайча бөлүштүрүлө тургандыгын карашы керек. Ошондой эле, алардын карыздары жана милдеттенмелери кандайча бөлүштүрүлө тургандыгын чечиши керек, бул көбүнчө жубайларга көбүрөөк кыйынчылыктарды алып келиши мүмкүн. Андан тышкары, бөлөк жашоо жөнүндө келишимде жубайлардын бири экинчисине жубайынын колдоосун төлөйбү же төлөбөйбү, эгер андай болсо, канча өлчөмдө жана канча убакытка чечилиши керек?

3. Бөлүнүү келишимин ким иштеп чыгат?

Жогоруда келтирилген маселелердин ар бири, ден-соолукту камсыздандыруу, өмүрдү камсыздандыруу жана жубайлар балдарын окутууну кантип каржылай тургандыгы сыяктуу башка маселелер менен катар, жубайлардын өзүнчө келишими боюнча кеңири чечилиши керек.


аялдар мыкты дос

Бирок, бөлүү келишиминде эки тараптын укуктары, укуктары жана милдеттенмелери каралгандыгын камсыздоо үчүн, аны билимдүү жана тажрыйбалуу адис, адатта, адвокат иштеп чыгышы керек, же ажырашууга ортомчу болсо, ортомчу түзүшү керек.

4. Ажырашуу боюнча тажрыйбалуу адвокат менен байланышыңыз

Бөлүштүрүү келишимин иштеп чыгууда жардам алуу үчүн же жарактуу бөлүү келишиминде эмнелер камтылганы жөнүндө көбүрөөк маалымат алуу үчүн, купуя, эч кандай чыгым талап кылынбаган жана милдеттенмеси жок консультация алуу үчүн тажрыйбалуу адвокат менен байланышыңыз.

Төмөндө бөлүү келишиминин үлгүсүн табыңыз:

ОРУНДАРДЫ БӨЛҮП АЛУУ КЕЛИШИМИ
Мындан ары 'Күйөөсү' деп аталган _________________ жана мындан ары 'Аялы' деп аталган _________________ төмөнкүлөргө макул болушат:

A. Алдын ала каралган маселелер
Күйөөсү менен аялы ______ (шаар), ______ (штат), ________________ округунда, ______ ______ жылы мыйзамдуу түрдө никеге турушкан. Күйөө менен аялдын ортосунда айрым көйгөйлөр жаралгандыктан, алар төмөндө көрсөтүлгөн шарттар менен өзүнчө жана өзүнчө жашоого макул болушат.
Күйөө менен аял ушул келишимге таасир этүүчү бардык каржылык маселелерди бири-бирине толук, адилет жана так ачып беришти.
Ушул келишимге байланыштуу мыйзамдуу укуктарына байланыштуу тандалган адвокаттар тарабынан Күйөөсү менен Аялына кеңештер жана кеңештер берилди.
Бул келишим ушул жерде каралган маселелердин акыркы диспозициясы болуп саналат жана далил катары колдонулушу мүмкүн жана ажырашуу же бузуу жөнүндө акыркы жарлыкка киргизилиши мүмкүн.
Ушул келишимдин аткарылышына байланыштуу талаш-тартыштар келип чыкса, үстөмдүк кылган тарап анын акылга сыярлык чыгымдарына жана адвокаттын төлөмдөрүнө ээ болот.

B. Камкордук жана визит
Бул никенин балдары:
Аты
_____________
_____________
_____________
_____________
_____________
_____________
Туулган датасы
_____________
_____________
_____________
_____________
_____________
_____________
Социалдык камсыздандыруу номери
_____________
_____________
_____________
_____________
_____________
_____________
Төмөнкү балдар Күйөөсү менен жашашат: ________________________________________
Төмөнкү балдар аялы менен жашашат: ________________________________________
Төмөнкү балдар Жубайлар менен биргеликте жашашат: ________________________________________
Камкордукка алуу төмөнкү график боюнча бөлүштүрүлөт:
Күйөөсү өзүнүн карамагында болбогон балдар менен төмөнкү график боюнча жолугат: ______________
Төмөнкү графикке ылайык, анын колунда болбогон балдар менен аялы жолугушууга барат: _________________

C. Балдарды колдоо
Күйөөсү аялына алимент үчүн _____________ $ ар бир ____________ суммасын (жума, ай ж.б.) төлөйт.
Аял күйөөсүнө алимент үчүн _____________ $ ар бир ____________ (жума, ай ж.б.) өлчөмүндө төлөйт.

D. Жубайларды колдоо
Күйөөсү аялына жубайынын колдоосу үчүн _____________ $ ар бир ____________ (жума, ай ж.б.) өлчөмүндө төлөп берет.
Аял күйөөсүнө $ _____________ суммасын ар бир ____________ (жума, ай ж.б.) катары жана жубайынын колдоосу үчүн төлөп берет.

E. Homestead
Күйөөсү / аялы (бир айлана) _________________________________________________ дарегинде жайгашкан үй-бүлөлүк үйдө калат.
Күйөөнүн / Аялдын (бир айланадагы) жаңы дареги _______________________________________________ болот.
Үй-бүлөлүк үйгө байланыштуу чыгымдарды тараптар төмөндөгүдөй төлөшөт:
Күйөөсү төлөйт:
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
Аялы төлөйт:
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________

F. Башка карыздар жана чыгымдар боюнча төлөмдөр
Күйөөсү төмөнкү карыздарды жана чыгымдарды төлөөгө макул жана аял үчүн жооп бербейт: ___________
Аял төмөнкү карыздарды жана чыгымдарды төлөөгө макул жана күйөөсү үчүн жооп бербейт: ___________
Күйөө да, аял да биргелешкен жоопкерчиликке алып келиши мүмкүн болгон кошумча карыздарды тарта алышпайт. Ушул күндөн кийин эки тарап тең тарткан бардык карыздар ошол тараптын гана жоопкерчилигинде болот.

G. Жеке менчик
Тараптардын жеке менчиги төмөнкүдөй бөлүштүрүлөт:
Күйөөгө:
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
Аялына:
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________

H. Камсыздандыруу
Күйөөсү $ _____________ өлчөмүндө өмүрдү камсыздандырууну төмөнкүлөр үчүн жүргүзөт: ______________________________
Аял $ _____________ өлчөмүндө өмүрдү камсыздандырууну төмөнкүлөр үчүн жүргүзөт: ___________________________________
Күйөөсү медициналык жана стоматологиялык камсыздандырууну төмөнкүлөр үчүн жүргүзөт: ___________________________________
Келинчеги медициналык жана стоматологиялык камсыздандырууну төмөнкүлөр үчүн жүргүзөт: ___________________________________

I. Аттестация
_____________ жылдын ___________ күнү, ____________ макул болду.
Автору: Күйөөсү ________________ аялы ________________ Күбөсү: ___________________________________
(Күбө же адвокаттын колу) _________________________________
(Күбө же адвокаттын колу) (НОТАРИАЛДЫК КООМЧУЛУК БУЛ ЖЕРДЕ АФФИКС СТАМПЫН БОЛУШУ МҮМКҮН)