Бала асырап алуу шарттарынын сөздүгү

Бала асырап алуу шарттарынын сөздүгү

Эгер сиз балаңызды асырап алууну көздөп жаткан ата-эне болсоңуз же бала асырап алуу жаатында жөнөкөй адис болсоңуз, анда сиз таанышыңыз керек болгон көптөгөн шарттар бар. Бул жерде алардын белгилүү аныктамаларын камтыган эң популярдуу айрымдары келтирилген.Adoptee - асырап алынган жеке адамАсырап алуу - ата-энелик укуктар баланын төрөлгөн ата-энесинен анын багып алган ата-энесине өткөн укуктук жана коомдук практика

Асырап алуу агенттиги - келечектеги бала асырап алуучу үй-бүлөлөрдү окутуу жана балдарды жайгаштырууга жана багып алуу процессине көмөктөшүү үчүн мамлекеттен лицензия алган уюмАсырап алуу келишими - бала асырап алуунун деталдары көрсөтүлгөн, төрөлгөн жана асырап алуучу ата-энелер кол койгон юридикалык документ

Асырап алуу жөнүндө жарлык - бала асырап алуу аяктагандан кийин асырап алуучуларга берилген соттук документ

Асырап алуу матчы - каалаган төрөлгөн ата-энелерди жана потенциалдуу асырап алуучуларды чогултуу процессиКабыл алуу планы - төрөлгөн ата-эне өз баласын асырап алууга уруксат берүүчү уникалдуу план

Асырап алуу адиси - бала асырап алуу кызматын көрсөткөн жеке жак

Асырап алуу профили - потенциалдуу төрөлгөн ата-энелерге берүү үчүн келечектеги асырап алуучулар тарабынан берилген автобиографиялык кат

Кабыл алуу жазуулары - асырап алууга байланыштуу юридикалык документтер


дайынсыз жоголгон жубай менен ажырашуу

Асырап алуу триадасы - төрөлгөн ата-эне, асырап алуучу ата-эне жана асырап алынган баланын ортосундагы үч тараптуу мамилени сүрөттөө үчүн колдонулган термин.

Асырап алуучу ата-эне - асырап алынган балага ата-энелик укуктарын мыйзамдуу түрдө кабыл алган адам

AFCARS - Бала асырап алуу жана фостердик камсыздоо боюнча талдоо жана отчеттуулук тутуму; асырап алынган жана патронаттагы балдар жөнүндө маалыматтарды чогултуу тутуму

Туулгандыгы тууралуу күбөлүк өзгөртүлдү - бала асырап алуу процесси аяктагандан кийин, асырап алуучуларга берилген баланын жаңы туулгандыгы жөнүндө күбөлүк

ASFA - 1997-жылы Асырап алуу жана коопсуз үй-бүлөлөр жөнүндө мыйзам; Фостердик камкордуктагы балдардын коопсуздугун жана асырап алынышын камсыз кылган федералдык мыйзам

Тобокелге салуу - төрөлгөн ата-эненин укуктары мыйзамдуу түрдө токтотулганга чейин баланы потенциалдуу асырап алуучу үй-бүлөгө жайгаштырууга байланыштуу

Туулгандыгы тууралуу күбөлүк - баланын туулгандыгы жөнүндө бардык тиешелүү маалыматтарды, анын атын, ата-энесинин аттарын жана туулган убактысын камтыган күбөлөндүрүлгөн документ

Туулган ата-эне - баланын биологиялык энеси же атасы

Жабык асырап алуу - бала асырап алуунун түрү, анда туулгандыгы жана асырап алуучулардын эч кандай аныктоочу маалыматтары же бири-бири менен байланышы жок

Макулдук формасы - төрөлгөн ата-эне тарабынан кол коюлган, балага болгон ата-энелик укуктарын асырап алуучуларга өткөрүп берген мыйзамдуу күчкө ээ документ

Бала асырап алуу бузулду - бала асырап алууну аяктаганга чейин айтылган термин

Үйдө асырап алуу - АКШнын жараны болгон баланы асырап алуу

Папка - алардын жергиликтүү укуктук тутумунда баланы асырап алууну иштетүү үчүн чет өлкөгө жиберилген маанилүү документтердин жыйнагы

Жүргүзүүчү - келечектеги төрөлүү жана асырап алуучу ата-энелердин дал келиши үчүн жооптуу адам

Жыйынтыктоо - бала асырап алуу милдеттүү жана туруктуу мүнөзгө ээ болгон укуктук процесс

Кимди тарбиялоо - балдарды убактылуу жайгаштыруу

Үй изилдөө - келечектеги бала асырап алуучу үй-бүлө жана алардын үйдөгү абалы, жашоо образы, баалуулуктары жана асырап алуу процессине таасир этиши мүмкүн болгон башка факторлор жөнүндө отчет

Үмүт менен асырап алуучу ата-эне - асырап алууга уруксат берилген, бирок баласы менен жайгаштырылбаган келечектеги адамдар

Маалыматты аныктоо - төрөлгөн жана асырап алуучу ата-энелер жөнүндө жеке маалыматтар

Көзкарандысыз асырап алуу - кандайдыр бир ведомство тарабынан каралбаган бала асырап алуу

Тукумсуздук - кош бойлуулукту же кош бойлуулукту көтөрө албагандыкка байланыштуу шарт

Эл аралык асырап алуу - чет мамлекеттин жараны болгон баланы асырап алуу

Идентификацияланбаган маалымат - төрөлгөн жана асырап алуучу ата-энелердин өздүгүн көрсөтпөстөн, бири-бирине тиешелүү фактыларды билүүсүнө мүмкүндүк берген маалыматтар

Ачык асырап алуу - төрөлгөн ата-эне жана асырап алуучу ата-эне баланы жайгаштырганга чейин жана жайгаштыргандан кийин байланышта болгон асырап алуунун түрү

Жайгаштыруу - бала асырап алуучулардын үйүнө кирип, алар менен чогуу жашаган белгилүү бир мезгилди аныктоо үчүн колдонулат

Кийинки жайгаштыруу кызматтары - асырап алуу аяктагандан кийин асырап алуучу үй-бүлө үчүн бир катар кызматтар. Буга үй-бүлөлүк иш-чаралар, социалдык кызматтар жана консультациялар кирет.

Жеке асырап алуу - жеке менчик тарабынан каржыланган лицензияланган агенттик тарабынан иштелип чыккан бала асырап алуунун бир түрү

Коомдук асырап алуу - мамлекеттик бюджеттен каржыланган агенттик аркылуу жеңилдетилген асырап алуу

Макулдукту жокко чыгаруу - төрөлгөн ата-эне алгач өзү макул болгон асырап алууга макулдугун жокко чыгарган жана баланын камкордугун калыбына келтирүүнү сураган процесс.

Жарым ачык асырап алуу - бала асырап алуунун бир түрү, анда потенциалдуу төрөлгөн үй-бүлө асырап алуучу үй-бүлө менен, адатта, асырап алуу боюнча адвокат же бала асырап алуу агенттиги аркылуу белгисиз байланышта болот

Өзгөчө муктаж бала - физикалык, психикалык же эмоционалдык кыйынчылыктарга туш болушу мүмкүн болгон бала

Ата-энелик укуктардын токтотулушу - бул төрөлгөн ата-эненин баласына болгон укугу биротоло токтотулат. Андан кийин бала асырап алууга болот

USCIS - АКШнын жарандыгы жана иммиграциялык кызматтар бюросу; өлкөгө асырап алынган баланын иммиграциясын жактырган жана асырап алынган чет өлкөлүк балдарга жарандык берген федералдык мамлекеттик орган

Күтүп жаткан бала - асырап алууга жеткиликтүү бала

Жогоруда айтылган шарттарды жакшыраак түшүнүү менен, бала асырап алуу процессинен өтүү кыйла жөнөкөй болот.