Үлгү мүлктү жөнгө салуу келишими

Үлгү мүлктү жөнгө салуу келишими

Жубайлар ажырашууну чечишкенден кийин, экөө тең үй-бүлөлүк мүлкүн бөлүштүрүү процессинен өтүшү керек. Аларга автоунаалар, эмеректер, мүлк жана карыздар, мисалы, ипотека, насыялар жана башкалар кирет. Төмөндөгү формада мүлктү жөнгө салуу келишими кандай болушу мүмкүн экендиги жөнүндө түшүнүк берилет. Бирок, бул форма мүлктүк маселелерди гана камтый тургандыгын, балдарды, жубайларды колдоо же камкорчулукка байланыштуу талаш-тартыштарды камтый тургандыгын эске алыңыз.
күйөөңүз менен кандайча эмоционалдык байланыш түзсө болот

Мүлктү жөнгө салуу келишиминин үлгүсү:
сүйүүнүн беш жолу

КИРИШҮҮ
Тараптарды идентификациялоо
Бул келишим мындан ары 'Күйөөсү' деп аталган ____________________________ ортосунда, андан ары 'Аялы' деп аталуучу ортосунда түзүлдү.
Никеге турган күн
Тараптар _______________________ күнү, ___________________ күнү баш кошушкан жана ошондон бери жубайлар болуп келишет.
Бөлүнгөн күнү
Тараптардын бөлүнгөн күнү ________________________________.
Макулдашуунун максаты
Күйөө менен Аялдын ортосунда келишпестик бар болгондуктан, алар ажырашып кетишти. Төмөнкү келишим алардын ортосундагы мүлк маселелерин сотко жеткирбей чечүүнү билдирет. Бул келишим тараптардын ортосундагы бардык мүлктүк укуктар менен милдеттердин акыркы жана толук жөнгө салынышы катары кызмат кылат.
Ачык маалыматтар
Ар бир тарап киреше жана мүлктү толугу менен ачып бергендигин билдиришет.
Ар бир тарап бул келишимди билип туруп, акылдуу жана өз ыктыяры менен түздү; жана
Адвокаттын билдирүүсү
Ушул келишимге байланыштуу мыйзамдуу укуктары боюнча, алардын адвокаттары тарабынан Күйөөсү менен Аялына кеңеш берилген.
Акыркы диспозиция
Бул келишим ушул жерде каралган маселелердин акыркы диспозициясын билдирет. Бул келишим ажырашуунун акыркы тартибине киргизилет.
Талаш
Ушул Макулдашууну сактабагандыктан келип чыккан ар кандай талаш-тартыштар үчүн, үстөмдүк кылган тарап анын акылга сыярлык чыгымдарына жана адвокаттын төлөмдөрүнө ээ болот.
Өзүнчө мүлктү идентификациялоо жана ырастоо
(1) Күйөөнүн өзүнчө мүлкү
Төмөндө Күйөөнүн өзүнчө мүлкү катары алышы керек болгон өзүнчө мүлкү (мүлкү) келтирилген. Аял бул мүлктөргө карата бардык укуктардан жана кызыкчылыктардан баш тартып, баш тартууда.
Активдерди бул жерде тизме: _____________________
Төмөндө Аялдын өзүнчө мүлкү катары алышы керек болгон өзүнчө мүлкү (мүлкү) келтирилген. Күйөө ушул мүлктөргө карата бардык укуктардан жана кызыкчылыктардан баш тартып, баш тартууда.
(2) Аялдын өзүнчө мүлкү
Активдерди бул жерде тизмелөө:_____________________
Үй-бүлөлүк мүлктү аныктоо жана бөлүштүрүү
(1) Күйөөнүн үй-бүлөлүк мүлкү
Күйөө төмөнкү активдер жана милдеттенмелер менен сыйланат жана дайындалат. Аял күйөөсүнө өзүнүн жеке менчиги катары анын бардык укуктарын жана ар бир активге болгон кызыгуусун өткөрүп берет.
Активдерди бул жерде тизмелөө: _____________________
(2) Аялдын үй-бүлөлүк мүлкү
Аял төмөндөгүдөй активдер жана милдеттенмелер менен сыйланат жана дайындалат. Күйөөсү аялына анын жеке менчиги катары өзүнүн бардык укуктарын жана ар бир активге болгон кызыгуусун өткөрүп берет.
Активдерди бул жерде тизмелөө:_____________________
Homestead
Күйөөсү / аялы _____________________ дарегинде жайгашкан үй-бүлөлүк үйдө, төмөнкү окуя болгонго чейин турушат (биринчи айлампа):
(1) Тараптардын эң кичүү баласы он сегиз жашка чыгат,
(2) Орто мектепти аяктагандар, же
(3) Мыйзамдуу түрдө бошотулган.
Үйдө жашаган тарап үйгө байланыштуу бардык чыгымдарды, күтүү жана ипотека төлөмдөрүн төлөөгө макул
Тараптар турак жайдагы менчик капиталынын учурдагы наркы $ ______
Триггер пайда болгондо, үй сатылат жана үлүш эки тарапка бөлүнөт, пайыз менен ________% күйөөсүнө бөлүнөт; _______% аялына.
Эгерде турак жайдын резиденти жашаган мезгилинде турак жайдын үлүштүк насыясын алса, анда жашаган тарап резидент эмес тараптын үлүшү боюнча пайыздарды ___% өлчөмүндө төлөөгө макул, ал ажырашуунун акыркы тартиби чыккан күндөн тартып эсептелет. төлөө учуруна чейин киргизилген.
Унаалар
Тараптар ар бири учурда жеке менчигинде турган унааларды сактап калат, анын ичинде төмөнкүлөр менен чектелбестен макул болушат:
Тараптар унаага ээ болбогон тараптан укукту расмий түрдө өткөрүп берүү үчүн талап кылынган документтерди тариздөөгө макул болушат.
Пенсиялык эсептер
Тиешелүү тарап тарабынан жүргүзүлүп жаткан жеке пенсиялык эсептер боюнча бардык талаптардан баш тартуу үчүн, күйөөсү менен аялы. Ушундайча ар кандай пенсиялык эсеп эсеп ээси катары көрсөтүлгөн жубайынын өзүнчө менчиги болуп кала берет.
Сатылып алынган активдерден кийин
Бөлүнгөн күндөн кийин эки тарап тең сатып алган бардык активдер өзүнчө мүлк катары каралат. Ар бир тарап ушул активдердин кайсынысына болбосун, бардык укуктардан жана кызыкчылыктардан баш тартат жана баш тартат.
Күчүнө кирүү күнү
Ушул Макулдашуунун күчүнө кирген күнү эки тарап тең аны аткарган күн болуп саналат.
Колтамгалар жана даталар
Жогоруда макулдашылган:
ДАТА: _____________ __________________________________________ (күйөөсүнүн аты-жөнү жана колу)
ДАТА: _____________ __________________________________________ (Аялынын басылган аты жана колу)
Күбө:
__________________
(Күбө же адвокаттын колу)
__________________