Ички өнөктөштүк келишими

Ички өнөктөштүк келишими

Үй-бүлөлүк шериктештик келишими жубайлар үй-бүлөлүк шериктештикке кирүүнү чечкенде, ар бир өнөктөштүн мыйзамдуу укуктарын жана милдеттерин түшүндүргөн никеге чейинки келишим сыяктуу документ. Үй-бүлөлүк шериктештик, никедегидей эле, үй-бүлөлүк шериктештикке кирген же багып алган балдарга байланыштуу каржылык маселелерди жана маселелерди чечүүнү үй-бүлөлүк өнөктөштөр аныкташы керек.


нарциссисттик мамилелердин үлгүсү

Үй-бүлөлүк шериктештик келишими шериктештик учурунда мүлккө менчик укугун тактоо жолу менен каржылык активдер боюнча келип чыгуучу талаш-тартыштарга байланыштуу тобокелдикти азайтууга жардам берет же эгерде жубайлар шериктештикти бөлүп же расмий түрдө жоюуну чечсе, мүлктү бөлүштүрүү боюнча жетекчилик берет. Макулдашуу, ошондой эле талаш-тартышты чечүүнүн жолун көрсөтүү менен, бөлүнүп же жоюлгандан кийин келип чыккан талаш-тартыштардан улам келип чыгуучу соттук териштирүүлөрдү азайтууга жардам берет, мисалы, тараптардын талаш-тартышты башкача жол менен чечишинин башка түрүн чечүү.Үй-бүлөлүк өнөктөштүк келишими ар кандай темаларды карайт:

  • Балдарды колдоо жана үйүнө баруу боюнча милдеттер
  • Өнөктөштүккө киргизилген активдерге кандай мамиле жасалат
  • Шериктештиктин жүрүшүндө сатылып алынган активдер шериктештик учурунда жана бөлүнүп-жарылганда кандайча бөлүштүрүлөт.
  • Ички өнөктөштүктү эске алганда, ар бир өнөктөшкө таандык болгон ишкердик активдерине кандай мамиле жасалат. Бул өнөктөшкө бир өнөктөштүн бизнесин үй-бүлөлүк шериктештик объектиси катары бөлүп алуу же жоюу боюнча мамиле жасоого тыюу салууга алып келиши мүмкүн.
  • Бир өнөктөш каза болуп калса же майып болуп калса, шериктештиктин жүрүшүндө алынган же шериктештикке киргизилген мүлккө кандай мамиле жасалат.
  • Бөлүнүүнүн же таркатуунун алкагында келип чыккан талаш-тартыштардын жолу каралат.

Ички өнөктөштүктү тааныган мамлекеттерде жашаган түгөйлөр үчүн, ички шериктештик келишиминин аныктыгына байланыштуу бардык маселелерди ошол мамлекеттердин соттору чечет. Бирок, жубайлар чогуу жашоону чечип, андан кийин турмуштук окуяны башынан өткөрүшкөндө, кырдаал татаалдашат, бул келишимди ички шериктештик мыйзамдары жок мамлекетте чечмелөөнү талап кылат. Же жубайлар бөлүнүп, бир тарап үй-бүлөлүк эмес өнөктөштүк мамлекетке өтсө. Кырдаалдын ушул түрүн жөнгө салуу үчүн, өнөктөштөргө үй-бүлөлүк эмес шериктештик шартында келишимди жүзөгө ашыруу мүмкүнчүлүгүн чечүү боюнча кеңеш бере турган адвокат менен кеңешүү маанилүү.Ички өнөктөштүк келишимдерин иштеп чыгууда жана чечмелөөдө тажрыйбасы бар адвокат ушул келишимдердин аткарылышына же иштелип чыгышына байланыштуу суроолорду бергенде сизге жакшы жардам берет.


шайыр тамашалуу флирт