Когнитивдик жылдар: балдар үчүн ажырашуунун эң начар доору

Когнитивдик жылдар: балдар үчүн ажырашуунун эң начар доору

Ушул макаладаЖан Пиаже 20-кылымдын башында балдардын өнүгүү психологу болгон, ал 1936-жылы интеллектуалдык жана когнитивдик өнүгүүнүн баскычтарын жарыялаган. Анын теориясы бар төрт курактык этап in бала дүйнөнү кандайча үйрөнөт жана кабыл алат алардын айланасында.Жана 2 жаштан 4 жашка чейин эсептелет балдар үчүн ажырашуунун эң начар курагы көбүнчө, анткени алардын ата-энелери алардын чоңоюшунда эң негизги ролду ойношот.

Кантсе да, а адам баласы , Пиаженин айтымында, байкоо жүргүзүү аркылуу үйрөнөт жана кабылдоо. Бул алардын мээсинде айлана-чөйрөнүн чындыгына негизделген ой жүгүртүү процесстерин жаратат.Учурда бала кайсы этапта экенине жараша, алар ар кандай нерселерди үйрөнүшөт бул алардын жалпы акыл-эсине өмүрүнүн аягына чейин таасир этет.

Ал жерде ажырашуунун физикалык көрүнүштөрү . Жубайлар урушат, урушат же бири-бирин тоготушпайт. Алар депрессияга же ачууланууга дуушар болушат, бул ар кандай жолдор менен көрүнүшү мүмкүн жана ажырашуунун балага тийгизген таасири чоң.

Эгерде ата-энеси бөлөк болсо, анда балдар ар кандай камкордукка алынып, бейтааныш адамдардан үй-бүлөнүн башка мүчөлөрүнө көчүп кетишет, ал эми ата-энелери алардын жашоосун жөндөшөт. Балдар, айрыкча жаш өспүрүмдөр, кабыл ала албайт бул туруктуу алардын үй-бүлөлүк чөйрөсүндөгү өзгөрүүлөр жана бул балдар үчүн ажырашуунун эң начар курагы.Балдардын жаш курагы боюнча ажырашууга болгон реакциясы

The ажырашуунун кесепеттери балдарга ар бир балада ар кандай болот . Демек, балдар үчүн ажырашуунун эң начар курагы деп жыйынтык чыгарууга мүмкүн эмес.

Бирок, биз Пиаженин когнитивдик өнүгүү теориясын колдоно алсак, алардын кабылдоосун болжолдой алабыз алардын окуу этабына жана ажырашуунун көрүнүштөрүнө негизделген. Ошондой эле, биз ажырашуунун балдарга тийгизген таасирин аныктай алабыз.

Ошондой эле, биз ушул дедукцияны колдонуп, балдар үчүн ажырашуунун эң начар курагын аныктай алабыз.

Пиаже операцияга чейинки баскыч жана ажырашуу

The операцияга чейинки этап болжол менен эки жаштан башталып, жети жашка чейин созулат. Эгер ажырашуунун кичинекей балдарга тийгизе турган кесепеттерин карап жаткан болсок, анда үйрөнүү баскычы деп эсептешибиз керек балдар үчүн ажырашуунун эң начар курагы .

Операцияга чейинки этаптын негизги белгилери

1. Centration

Бул тенденция бир жагына көңүл буруу кырдаалдын бир убакта .

Алар тез эле фокусту өзгөртүшү мүмкүн. Бирок параллель ой жүгүртүү ойчулдардын белгилүү бир кырдаалга таасир этиши же таасири тийбеши мүмкүн болгон татаал матрица жөнүндө ойлонушуна өбөлгө түзө элек.

Жөнөкөй тил менен айтканда, бир нерсе түзмө-түз бир нерсе, мисалы, тамак-аш жеш үчүн гана.

Бул кандай тамак экендиги, кир же кир эместиги, кайдан чыккандыгы маанилүү эмес. Кээ бир балдар мүмкүн тамакты ачкачылыкка байланыштыруу . Алар ачкачылыкты сезишет жана бир нерсени, тамак-ашты же башка нерселерди оозунан салып, андан арылтууга муктаж.

Ичинде ажырашуу сценарийи , эгерде алар ата-энесинин мушташканын көрүшсө, анда алар карап чыгат ал кадимки байланыштын бир түрү . Эгерде физикалык зордук-зомбулук болсо, анда алар мындай жүрүм-турумдун кабыл алынарын билишет.


кечиримдүүлүк боюнча сабактар

2. Эгоцентризм

Ушул жашта, балдар ийгиликсиз чейин башкалардын көз караштарын карап көрөлү . Дал ушул этапта бала андан четтеп, айлана-чөйрөсүндө 'башка адамдар' жөнүндө ойлонууга үйрөнөт.

Балдардын эң көп тараган ажырашуу кесепеттеринин бири алардын таасири бардыгы алардын күнөөсү деп божомолдошот . Бул этапта байкалган эгоцентрикалык жүрүм-турум, алардын ата-энелеринин чатагы, алардын бардыгы менен түздөн-түз байланыштуу экендигин билдирет.

Бул так болушу мүмкүн же туура эмес болушу мүмкүн, бирок а бала сөзсүз болот аны чындык катары кабыл алуу , анткени бул балдар үчүн ажырашуунун эң начар курагы.

3. Байланыш

Бул этапта баланын ойлорун сыртынан чыгаруу үчүн сүйлөө иштелип чыгат. Алар компромисс жана дипломатия сыяктуу татаал түшүнүктөрдү түшүнө алышпайт.

Бирок, алар үйрөнүшөт деп бир нерсени айтуу же башка ар кандай жоопторду жаратат адамдардан. Бул болмок аларды корреляциялуу сүйлөө жана башка адамдар менен өз ара аракеттенүү.

Ошондой эле, аларды белгилүү бир сөз айкашынан кийин пайда болгон терс реакцияларга кабылбоо үчүн калп айтууга үйрөтөт.

Ата-энелер , ажырашуу, дайыма балдарына калп айтып жатышат , балдар үчүн ажырашуунун эң начар курагы болгон-болбогонуна байланыштуу.

Аларды чындыктан коргоо үчүн, ата-энелер адатта ак калпка баруу . Айрым балдар аны алып, калп айтууну үйрөнүшөт. Бул ажырашуунун балдарга тийгизген терс таасиринин бири.

4. Символикалык чагылдыруу

Символикалык чагылдыруу

Алар символдорду, (айтылган) сөздөрдү жана буюмдарды бири-бирине байланыштыра башташат. Алар ушул жерден башташат таануу жана алардын камкорчуларынын мааниси . Алардын камкорчулар менен болгон байланыштары (сөзсүз түрдө ата-энелер эмес) инстинкттик мүнөздө гана эмес, конкреттүү болуп калат.

Алар биле башташты бул өзгөчө адам аларга кам көрөт алар жабыркаганда, ачка болгондо же корккондо.

Ажырашуудан улам бөлүнүү ата-эне менен баланын ортосунда ажырымды жаратат.

Анан дагы, бактылуу үй-бүлө курган кээ бир ата-энелер бала тарбиялоо менен алек болуп, башка жумуштар менен алек. Дал ушул учурда бала өз жашоосундагы чыныгы эне тооктун ким экендигин аныктайт.

Ажырашуу ата-энеге алып келет болуу туруксуз психикалык абал мисалы, депрессия же тынчсыздануу, же алар жөн эле бөлөк болгондуктан жок. Ата-эненин мындай жүрүм-туруму болмок балага таасир берүү чейин ата-эненин башкалар менен болгон мамилесин өрчүтүү же эч ким жок .

Ушул жашта ажырашкан ата-эне ата-эне менен баланын ортосунда тоскоолдук жаратат.

5. Ойноп жаткандай түр көрсөт

Бул качан болот кичинекей балдар жана балдар баштоо элестүү роль ойноо . Алар доктур, эне же сыйкырдуу күчөтүлгөн понилердин ролун ойношот жана көрсөтүшөт. Алар ким болууну каалашат, алардын айлана-чөйрөсү катуу таасир этет.

Эгерде алар чоңдорду, айрыкча, алардын ата-энелери ажырашуунун табигый натыйжасы катары терс иш-аракеттерди көрүшсө, балдар чоңдордун каалаган жүрүм-туруму деп эсептешет. Эгерде балдар жашка жетти түшүнүү мааниси ажырашуу жана ата-эненин бөлүнүшү , алар терең артка чегинүү оюн түрүн көрсөтүү бар коргонуу механизми .

Бул келечектеги психологиялык көйгөйлөргө алып келиши мүмкүн. Балдар үчүн ажырашуунун эң жаман курагы мындан өткөн жаш болушу мүмкүнбү?

Ошондой эле көрүңүз: Ажырашуунун эң көп кездешкен 7 себеби

Пиаже баланын өнүгүүсүнүн башка этаптары

1. Sensorimotor Stage

Бул этап төрөлгөндөн баштап эки жашка чейин башталат.

The бала фокустайт боюнча булчуңдарын көзөмөлдөө үчүн кыймылдаткыч кыймылы . Алар инстинктивдүү тамактануу, уктоо жана таштандыларды чыгаруу муктаждыктарын алмаштырышат жана кыймылдаткычты башкарууну практикалашат. Алар аракет кылышат байкоо жүргүзүү аркылуу баарын үйрөнүү анан сыноо жана ката аркылуу аракет кылыңыз.

Ажырашуу жана анын ушул курактагы балдарга тийгизген таасири минималдуу.

Эгерде ата-эне а нормалдуулуктун формасы операция алдындагы этапка чейин, бала өзүнүн теңтуштарынын арасындагы өзүнүн өзгөчө абалын билип, терс таасирлери ошол жерден келип чыгат.

The ажырашуунун кесепеттери кичинекей балдарда алардын кыймылдаткыч өнүгүшүнө байланыштуу маанисиз , бирок алар операцияга чейинки этапка өткөндөн кийин, өзгөрүүлөр болот.

2. Бетондун иштөө баскычы

Бул этап болжол менен 11 жашка чейин жети жашта башталат.

Ажырашуу менен күрөшүп жаткан балдар бул куракта ата-энелеринин ортосундагы кырдаалды жана алардын жашоосуна түздөн-түз кандай таасир этерин түшүнүшөт. Ошондой эле, балдар үчүн ажырашуунун эң начар курагы боюнча, бул этап жакынкы секундада келет .


никеде сөз менен кордоо деген эмне?

Ушул учурда, алар дүйнөнүн логикалык жана теориялык түшүнүгүн жана ага болгон мамилесин бекемдешет.

Ажырашуу сыяктуу үзгүлтүккө учураган кырдаал бала үчүн травма алып келиши мүмкүн.

Бирок, бул операцияга чейинки этапта жабыркагандардай жаман болбойт.

3. Операциялык расмий этап

Бул этап өспүрүм курактан баштап бойго жеткенге чейин башталат.

Балдар жана ажырашуу - бул жаман аралашуу , бирок бул курактагы балдар өзүн-өзү билишет жана ата-энесинин үй-бүлөсүнөн көзкарандысыз өз турмушун кура башташат.

Балдар үчүн ажырашуунун эң начар курагы боюнча, бул акыркы орунда турат. Бирок балдарыңызга байланыштуу ажырашуунун 'жакшы' курагы жок. Алар оозеки, физикалык жана сексуалдык зомбулукка кабылган ата-энеси менен чогуу жашабаса, бар ажырашуунун башка оң натыйжалары жок балдарга.