Ички өнөктөштүктүн аффидаты

Ички өнөктөштүктүн аффидавити

Ички өнөктөштүк жөнүндө сөз болгондо, өнөктөштөр өз мамилелерин билдирип, кол койдурууга аргасыз болушкан учурлар болот. Бул көбүнчө өнөктөштүктү каттоо жана жөлөкпул пландарында байкалат.Чындыгында, ушул арыздарды берүү боюнча өтүнүчтөрдүн бири жумуш берүүчүдөн же камсыздандыруу операторунан келип түшөт. Бул, адатта, алдамчылыкка жол берүү кепилдик бербейт, бирок алдамчылык мүмкүнчүлүктөрүн азайтуу үмүтү менен талап кылынат.Күбөлөндүрүү талап кылынганда, көбүнчө никеде турган кесиптештери менен бирдей мамиле кылууга негизделген жоболор бар, ал эми башка жоболор купуя (жана керексиз) маалыматтарга өтпөстөн, ал тургай бирдей эмес мамилеге негизделет.

Мисалы үчүн:  • Жалпысынан алгылыктуу жоболор : Эки тарап тең никеде эмес, экөө тең 18 жаштан жогору, экөө тең ички шериктештик башталганда, алар бири-биринин жалгыз ички өнөктөштөрү болгондо жана башка ички өнөктөштөрү жок болгондо, келишим түзүүгө акыл-эс жагынан жөндөмдүү деп жарыялоо.
  • Жеке маалыматка өтүп жаткан жоболор Жашоонун жалпы муктаждыктары менен бөлүшүп, бири-биринин жыргалчылыгы үчүн жооптуу деп, жалган көрсөтмө жазасы менен туура жана туура деп кол коюуну талап кылып, алар чогуу жашашат, түбөлүккө чогуу калууну көздөшөт жана кан менен байланышкан эмес ( штатта никеге туруу үчүн талап кылынгандан ашыкча).
  • Жалпысынан кабыл алынгыс жоболор: Ички өнөктөштөр болгонун белгилөө талап кылынат.

Аймактык жана штаттык актыларга байланыштуу мыйзамдарды жана эрежелерди карап чыгуу маанилүү, анткени шаардан шаарга чейин олуттуу айырмачылыктар болушу мүмкүн.


турмуштун эң татаал жылдары

Бул жерде жубайлардын башка карым-катнаштарын, алардын каржылык жана жашоо шарттарын аныктоочу документтерин коргоо максатында иштелип чыккан Жалпы жана Жөнөкөй Үй-бүлөлүк Декларациясынын мисалы келтирилген.

Ички өнөктөштүк жөнүндө декларация

Биз ички өнөктөш мамиледе экенибизди жана бири-бирибиздин жалгыз ички өнөктөш экенибизди тастыктайбыз жана билдиребиз. Биз берилген мамиледебиз жана биз:  • 18 жаштан кем эмес, жарандык келишимге макулдук берүү үчүн акыл-эстүүлүккө жөндөмдүү; жана
  • Күч же мажбурлоо менен иш алып барбоо; жана
  • Башка адамдарга турмушка чыкпаган же мыйзамдуу түрдө ажыратылган жана
  • Башка ички шериктештикте эмес.

Биз жалган жалаа жаап, ушул Декларациядагы сөздөр туура жана туура деп ырастайбыз.


жубайлар үчүн команда түзүү иш-чаралары

Кызматкер: _______________________________ Күнү: ________

Басылып чыккан аты: ____________________________ Туулган күнү: ________

Дареги: ____________________________________________

Ички өнөктөш: _______________________________ Күнү: ________

Басылып чыккан аты: ____________________________ Туулган күнү: ________

Дареги: ____________________________________________

Мындан тышкары, бул жерде Ички өнөктөштүктү токтотуу жөнүндө жалпы Декларациянын мисалы келтирилген:

Ички шериктештиктин токтотулгандыгы жөнүндө декларация

Мен тастыктайм жана мындан ары үй-бүлөлүк өнөктөштүк мамиледе эмес экенимди билдирем.


никеде эмоционалдык жакындык жок

Мен жалган көрсөтмө жазасы менен, жогорудагы сөздүн туура жана туура экендигин ырастайм.

Кызматкер: ________________________________ Дата: ________

Басылып чыккан аталышы: _________________________